Sual: 108. Valideynləri ilə yaşayan subay cavanlara xüms ilini təyin etmək vacibdirmi?

Cavab: Bütün müctəhidlərin rəyi: Əgər subay cavanın şəxsi gəliri (az miqdarda olsa da) olarsa, ona xüms ili təyin edib illik gəlirini hesablamaq vacibdir. Əgər qazancından bir ilin sonunadək artıq qalarsa, xümsünü verməlidir.

Qeyd: Hədiyyə, mükafat və bu kimi digər gəlirlərə xüms düşdüyü hesab olunan halda uyğun xümsü gənclər də ödəməlidir.

Xüms barədə bir neçə məşhur mərcəi-təqlidin nəzəri kitabı


more post like this