islamic mənbələri

  1. home

  2. article

  3. Sual: 73. “Qurrai səbə” kimlərdir? Cavab: “Qurrai səbə”, yəni Qurani kərimin tilavət üsullarını nəql edən 7 nəfərdir: Hafiz ibni Asim ibni Əbu Nəcdi Kufi, İbni Kəsir Məkki, Əbu Əmr Bəsri, Nafe Mədəni, Həmzə Kufi, Kəsai Kufi və İbni Amirdir. Sual: 74. Qurani kərimdə bu müqəddəs kitabın neçə adı zikr olunub?

  Sual: 73. “Qurrai səbə” kimlərdir? Cavab: “Qurrai səbə”, yəni Qurani kərimin tilavət üsullarını nəql edən 7 nəfərdir: Hafiz ibni Asim ibni Əbu Nəcdi Kufi, İbni Kəsir Məkki, Əbu Əmr Bəsri, Nafe Mədəni, Həmzə Kufi, Kəsai Kufi və İbni Amirdir. Sual: 74. Qurani kərimdə bu müqəddəs kitabın neçə adı zikr olunub?

  Sual: 73. “Qurrai səbə” kimlərdir? Cavab: “Qurrai səbə”, yəni Qurani kərimin tilavət üsullarını nəql edən 7 nəfərdir: Hafiz ibni Asim ibni Əbu Nəcdi Kufi, İbni Kəsir Məkki, Əbu Əmr Bəsri, Nafe Mədəni, Həmzə Kufi, Kəsai Kufi və İbni Amirdir. Sual: 74. Qurani kərimdə bu müqəddəs kitabın neçə adı zikr olunub?
  Rate this post

   

  Cavab: Quranda onun çoxlu adları sadalanıb. O cümlədən: “Kitab”, “Furqan”, “Nur”, “Tənzil”, “Kəlam”, “Hadi”, “Bəyan”, “Şəfa”, “Kərim”, “Mucir”, “Həkim”, “Zikr”, “Həbl”, “Qəsəs”, “Mubin”, “Sirac” və s.

  Sual: 75. “Bəqərə” surəsinin 207-ci ayəsi hansı hadisə ilə əlaqədar və kimin barəsində nazil olmuşdur?

  Cavab: “Bəqərə” surəsinin 207-ci ayəsi: “Camaatdan bəzisi (imanlı və fədakar insan olan Əli (əleyhissalam) kimi, “Leylətul-məbit”də Peyğəmbər (s.ə.v.v)-in yatağında yataraq) Allahın razılığını qazanmaq yÓlunda öz canlarını satır. Allah Öz bəndələrinə qarşı mehribandır.”

  Hicrətin yeddinci əsrində yaşamış sünnü alimlərindən Ólan ibni Əbil Hədid “Nəhcül-bəlağə”yə yazdığı şərhində belə qeyd edir: “Bütün təfsirçilər demişlər ki, bu ayə Həzrəti Əli ibni Əbi Talib (əleyhissalam)-ın barəsində, “Leylətul-məbit” gecəsində Həzrəti Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v)-in yerində yatması ilə əlaqədar olaraq nazil Ólmuşdur. Bu məsələ təvatür həddindədir, kafir və divanələrdən başqa heç kim Ónu inkar etməz.”

  NUR-AZ.COM