islamic mənbələri

  1. home

  2. article

  3. Sual: 69. “Yovm” (gün) kəlməsi Quranda neçə dəfə gəlib?

  Sual: 69. “Yovm” (gün) kəlməsi Quranda neçə dəfə gəlib?

  Sual: 69. “Yovm” (gün) kəlməsi Quranda neçə dəfə gəlib?
  3 (60%) 1 vote

   

  Cavab: İlin günlərinin sayı qədər, yəni 365 dəfə.

  Sual: 70. “Şəhr” (ay) kəlməsi Quranda neçə dəfə gəlib?

  Cavab: Ayların sayı qədər yəni 12 dəfə.

  Sual: 71. “İmam” kəlməsi Quranda neçə dəfə təkrar olunub?

  Cavab: 12 imamın sayı qədər: Qurani Kərimdə 12 yeddi yerdə tək halda (İmam: “Bəqərə” surəsi, ayə: 124, “Hud” surəsi, ayə: 17, “Hicr” surəsi, ayə: 79, “İsra” surəsi, ayə: 71, “Furqan” surəsi, ayə: 74, “Yasin” surəsi, ayə: 12, “Əhqaf” surəsi, ayə: 12), qalan 5 yerdə isə cəm halında (əimmətun: “Tovbə” surəsi, ayə: 12, “Ənbiya” surəsi, ayə: 73, “Qəsəs” surəsi, ayə: 5, və 41, “Səcdə” surəsi, ayə: 12) gəlmişdir.

  İlahiyyat elmi istilahında isə imamət dedikdə, ilahi bir məqam, mənsəb başa düşülür ki, Allah onu Peyğəmbəri seçdiyi kimi Özünün bəndələrə olan əzəli elmi ilə seçir, Peyğəmbərə əmr edir ki, İmamı ümmətə tanıtdırıb ümməti, ona itaət etməyə çağırsın. Bəndələrin İmamı seçməyə haqları və səlahiyyətləri yoxdur.

  NUR-AZ.COM