Cavab: Hədislərdə gəlib ki, Quran oxumaq evləri nurani edər, bərəkətini çoxaldar. Mələklər orada hazır olar, şeytanlar o evdən uzaqlaşarlar. O ev asiman əhli üçün nurani olar.

Sual: 58. “Ərrəhman” surəsində “Fə bi əyyi alai rəbbikuma tukəzziban” cümləsi neçə dəfə təkrar olunur?

Cavab: Bu cümlə otuz bir dəfə təkrar olunur.

Sual: 59. İmam Hüseyn əleyhissalamın kəsik başının Şam məscidində nizədə oxuduğu ayə hansı ayədir?

Cavab: “Kəhf” surəsinin 9-cu ayəsidir.

Sual: 60. Həzrət Zəhranın (s.ə) şəninə nazil olan surə hansıdır?

Cavab: “Kovsər” surəsidir.

Sual: 61. Allahın bütün behişt nemətlərindən danışdığı lakin Həzrəti Zəhranın əleyhissalam ehtiramına görə Hurul-eynin adını çəkmədiyi surə hansıdır?

Cavab: “İnsan”, yaxud da “Həl əta” surəsidir.

Sual: 62. Hansı kitablar Quranın “bacı” və “qardaş” kimi məhşur laşıblar?

Cavab: İmam Əli əleyhissalamın “Nəhcül-bəlağə”si Quranın qardaşı, İmam Səccad əleyhissalamın “Səhifeyi-Səccadiyyə” kitabı isə Quranın bacısı adlanır.

Sual: 63. Hansı asiman kitablar Ramazan ayında nazil olub?

Cavab: “Tovrat”, “İncil”, “Zəbur”, “Suhuf” və “Quran” Ramazan ayında nazil olub.

NUR-AZ.COM

 


more post like this