Cavab: Quran oxuyanda aşağıdakı şərtlərə riayət etmək lazımdır:

1- Paklıq və təharət (dəstəmazlı olmaq); Əgər Quran oxuyanda əllərin onun yazılarına dəyməsi ehtimalı verilsə, onda hökmən gərək dəstəmaz alınmalıdır.

2- Ağzın paklığı (dişləri fırçalamaq);

3- İxlas üzündən və Allaha görə oxumaq;

4- Qurandan qabaq məxsus duaları oxumaq;

5- “Nəhl” surəsinin 98-ci ayəsində buyurulan “əuzu billahi minəş-şeytanirrəcim” sözünü deyək.

6- Quranı üzündən oxumaq; hətta əzbərdən bilsə belə; bu iş günahların bağışlanmasına səbəb olur.

7- Gözəl səs ilə oxumaq;

8- Ərəb ləhcəsi ilə oxumaq;

9-Quran hər bir müsəlmanın səadətə çatmağı üçün bir proqramdır. Bu səbəbdən hər gün ən azı on ayə oxuması yaxşıdır.

10- Mənasına diqqət etmək;

11- Ahəstə və yavaş-yavaş oxumaq;

12- Quran oxunan zaman qulaq asmaq və sükut etmək;

13- Səcdə ayələrinə çatanda səcdə etmək;

14- Quranı xətm etmək (qurtarmaq);

15- Quranı əzbərləmək;

16- Quranı münasib yerdə saxlamaq;

17- Quranın qarşısında ədəb qaydalarına riayət etmək;

18- Quran oxunduğundan sonra “sədəqəllahül-əliyyul-əzim” demək

19- Quran oxunduqdan sonra dua oxumaq.

NUR-AZ.COM

 

 


more post like this