islamic mənbələri

  1. home

  2. article

  3. Sual: 56. Quran oxumaq üçün hansı müstəhəb əməllərə riayət etmək lazımdır?

  Sual: 56. Quran oxumaq üçün hansı müstəhəb əməllərə riayət etmək lazımdır?

  Sual: 56. Quran oxumaq üçün hansı müstəhəb əməllərə riayət etmək lazımdır?
  Rate this post

   

  Cavab: Quran oxuyanda aşağıdakı şərtlərə riayət etmək lazımdır:

  1- Paklıq və təharət (dəstəmazlı olmaq); Əgər Quran oxuyanda əllərin onun yazılarına dəyməsi ehtimalı verilsə, onda hökmən gərək dəstəmaz alınmalıdır.

  2- Ağzın paklığı (dişləri fırçalamaq);

  3- İxlas üzündən və Allaha görə oxumaq;

  4- Qurandan qabaq məxsus duaları oxumaq;

  5- “Nəhl” surəsinin 98-ci ayəsində buyurulan “əuzu billahi minəş-şeytanirrəcim” sözünü deyək.

  6- Quranı üzündən oxumaq; hətta əzbərdən bilsə belə; bu iş günahların bağışlanmasına səbəb olur.

  7- Gözəl səs ilə oxumaq;

  8- Ərəb ləhcəsi ilə oxumaq;

  9-Quran hər bir müsəlmanın səadətə çatmağı üçün bir proqramdır. Bu səbəbdən hər gün ən azı on ayə oxuması yaxşıdır.

  10- Mənasına diqqət etmək;

  11- Ahəstə və yavaş-yavaş oxumaq;

  12- Quran oxunan zaman qulaq asmaq və sükut etmək;

  13- Səcdə ayələrinə çatanda səcdə etmək;

  14- Quranı xətm etmək (qurtarmaq);

  15- Quranı əzbərləmək;

  16- Quranı münasib yerdə saxlamaq;

  17- Quranın qarşısında ədəb qaydalarına riayət etmək;

  18- Quran oxunduğundan sonra “sədəqəllahül-əliyyul-əzim” demək

  19- Quran oxunduqdan sonra dua oxumaq.

  NUR-AZ.COM