Cavab:

Salam olsun haqq yolda olanlara!

Ey Kəbə evində göz açan insan,
Gövhərsən, cisminin sədəfi Məkkə.
Kəbədə mövludun heyrət doğurdu,
Haqqın evi saldı üstünə kölgə.

Sualınızla bağlı “Haqq Yolu” kitabxanasında yerləşdirilmiş kitaba müraciət edin:
Kitabın adı: Əli əleyihissalam kimdir? Mövzu: Tarix Müəllif: Fəzlullah Kompani

Биринҹи һиссә Пејғәмбәр (С) заманында МӨВЛУД ВӘ ӘСИЛ-НӘСӘБ səh-8

http://www.haqqyolu.org/kitabxana/read.php?id=20081002062810
Boyük sünni alimi Hakim Nişapuri (vəfatı 405 hicri qəməri) «Müstədrək» kitabında, 3-cü cild səh 483 (çapı: Beyrut, Darul-mərifə) yazır: Əli (ə)-ın Kəbə evində dünyaya gəlməyi təvatür (Yəni bu rəvayətlərin doğruluğunda heç bir şəkk-şübhə yoxdur) yolu ilə isbat olunmuşdur.
« فقد تواترت الاخبار ان فاطمة بنت أسد ولدت أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعب
Haqq yolda sizə müvəffəqiyyət diləyirik.

 

haqyolu.com


more post like this