Cavab:

Salam olsun haqq yolda olanlara!
Bismillahir rəhmanir rəmim.
Əl-Qələm surəsi ayə 51-52: Və in yəkadulləzinə kəfəru la yuzliqunəkə bi əbsarihim ləmma səmiuz zikrə və yəqulunə innəhu ləməcnun. Və ma huvə illa zikrun lil aləmin.
Ayətəl kürsi (Bəqərə surəsinin 255,256 və 257-ci ayələri).
Fələq surəsi və Nas surəsi.
İxlas surəsini 6 cəhətə (sağ, sol, yuxarı, aşağı, qabaq və arxa) oxumaq.
Haqq yolda sizə müvəffəqiyyət diləyirik.

haqyolu.com


more post like this