Cavab:
Salam olsun haqq yolda olanlara!

Hz. Əli (ə) 3 xəlifənin dövründə heçbir vəzifə tutmayıb bəlkə vəzifəsi ki, Peyğəmbərin (s) haqq canişini idi qəsb olunub və 25 il xanənişin olub. Əlbətdə Hz. Əli (ə) özüdə xəlifələrlə həmkarlıq etməyib və müharibələrin heç birində nə özü və nədə oğlanları şirkət etməyib, sadəcə bəzi müharibələrdə Hz. Əlidən (ə) məsləhət alıblar ki, Oda islam və müsəlmanların mənafein nəzərə alıb məsləhət verib.

Əhd barədə təfsir alımləri bir neçə nəzər deyiblər. Əl-Mizan təfisirinin müəllifi peyğəmbərlərin vasitəsi ilə insanlara çatırılan Allah əmrin hesab edir, ayədə gələn əhdi də vəsiyyət və sifariş məna edir. Nümunə təfsirində daha da geniş şəkildə əhdi şəri, əqli və fitri yazır. Bəzi təfsirdə isə zər aləmində olan əhdin olduqunu qeyd edilir.
Haqq yolda sizə müvəffəqiyyət diləyirik.

haqyolu.com


more post like this