Cavab:
Allahın salam və rəhməti olsun sizə.

Sualınızla bağlı bu ayələrə baxın.

«Ənam» surəsinin 116-cı ayəsində oxuyuruq: «Əgər sən yer üzündə olanların əksəriyyətinə itaət etsən, onlar səni Allahın yolundan azdırarlar. Onlar ancaq zənnə uyar və ancaq yalan danışarlar».

Yusif ayə 40 ……Lakin insanların çoxu (bunu) bilmirlər.

Hud ayə 40…..Və onunla (qövmünün) çox az bir qismindən başqa (heç kəs) iman gətirməmişdi.

Səbə ayə 13…….Mənim bəndələrimdən şükr edən azdır».

 

haqyolu.com


more post like this