Cavab:
Allahın salam və rəhməti olsun sizə.

Əvvəla İslamın nəzərində bütün yahudilər lənətlənməyib. Quranda da qeyd edildiyi kimi az bir qismi istisnadır. Bir az daha dəqiqləşdirsək yahudilərdən də daha çox, yahudi millətindən İsrail oğulları (tayfanın adıdır ki, İbrahim peyğəmbərin oğlu həztəri İshaqdan törəyən nəsildir) quranda şiddətlə məzəmmət olunur. Belə ki Yusif peyğəmbərdən sonar yahudilərə 400 il peyğəmbər gəlmir. Bu peyğəmbərin gəlişi üçün zar-zar göz yaşı tökən yahudilərə nəhayət Allah tala Musa peyğəmbəri göndərməsinə baxmayaraq, onunla bağladıqları əhdi pozaraq qızıldan düzəldilmiş bütə sitayiş edirlər. Nəhayət bunları hidayət edə bilməyən Musa peyğəmbər onlara nifrin edir. Bundan sonar yüzlərlə peyğəmbər gəlməsinə baxmayaraq onların hamnısını şəhid edirlər. Rəvayətdə gəldiyinə görə Əyyub peyğəmbəri içi boş ağaca salıb ağacla bir yerdə kəsirlər. İsa peyğəmbəri də məhz yahudilər öldürməyə səy etmişdilər. Əslində onları bu işə vadar edən şey peyğəmbərlərin onların pis əməllərinin qarşısını almaq cəhdi olub. “KABALA” cadusunu da dünyaya məhz yahudilər yayıblar ki, onların keçiyə sitayiş eləmələri də məhz bu təhrif olunmuş yahudi irfanının nəticəsi idi. Bunların etdiyi fitnə və fəsadın sayı hesabı yoxdur.
O ki qaldı bu günün yahudilərinə. Onlar keçmiş ata-babalarının ən sadiq davamçılarıdır. Hər hansı bir fitnəyə, qırğınlara, əxlaqsızlığa qol qoysaz altından yahudi və yahudi fitnəsi olan masonluq çıxacaqdır. Onların kimliyini tanımaq üçün yaxın keçmişdə olan müharibələrə və soyqırımlara bir azacıq nəzər salmanz kifayət edər. Minlərlə fələstinli körpə, qoca, qadın, cavanın qanına əli bulaşan yahudilər necə lənətlənməsin? Hətda axırıncı 8 günlük müharibədən 2 həfdə keçməyib.
Adresi qeyd olunan məqaləyədə nəzər salın.
http://sizinyol.com/?page=News&NewsId=8035&title=Feminizmin%20p%C9%99rd%C9%99%20arxas%C4%B
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.

haqyolu.com


more post like this