Cavab:
Salam olsun haqq yolda olanlara!

1) Xeyr, bütün peyğəmbərlərə suhuf ya kitab nazil olmayıb.

Peyğəmbərdən (s) belə nəql olunub: Allah tərəfindən peyğəmbərlərə 104 kitab nazil olmuşdur. Hz. Adəmə 10 kitab, Hz. Şeysə 50 kitab, Hz. İdrisə 30 kitab, Hz. İbrahimə 10 kitab (ki, cəmən 100 kitab) və Quran, Tövrat, İncil və Zəbur.
2) Hz.Harun Musadan (ə) qabaq dünyasını dəyişir.
Ələvə məlumat üçün “Haqq Yolu” kitabxanasında yerləşdirilmiş kitaba müraciət edin:

Kitabın adı: Peyğəmbərlərin həyatı Mövzu: Tarix Müəllif: Seyyid Kamal

http://www.haqqyolu.org/kitabxana/read.php?id=20081104051243
Haqq yolda sizə müvəffəqiyyət diləyirik.

haqyolu.com


more post like this