Cavab:
Allahın salam və rəhməti olsun sizə.

Bu mağara Hira yox, Sur mağarasıdır. Demək olar əksər müfəssirlər “Tövbə” surəsinin 40-cı ayəsini təfsir edərkən, İslam peyğəmbəri (s) ilə Əbu Bəkrin mağarda birgə olması barədə yekdil rəyə malikdirlər. Əlbətdə Əbubəkirin Peyğəmbərlə (s) mağarada bir yerdə olmağı onun üçün heç bir fəzilət deyil. Bəzi mühəqqiqlər başqa şəxsin olmağını hesab edirlər. Ətraflı bilmək istəsəz Nur təfsirinin 42-43 cü səhifələrinə müraciət edin.

http://www.haqqyolu.org/kitabxana/read.php?id=20081206043635

haqyolu.com


more post like this