Cavab: Besətin ikinci günü Cəbrail (e) Peyğembərə (s) dəstamaz alamaği və namaz qılmağı öyrədib. Peyğəmbərə (s) ilk nazil olan tam surə “Həmd” surəsidir. “Ələq” surəsindən isə bir neçe ayə nazil olub.

NUR-AZ.COM

 


more post like this