islamic mənbələri

  1. home

  2. article

  3. Sual: 33. Peyğəmbər (s.e.s)-a nazil olan ilk surə “Ələq” surəsi olub və “Fatihə” suresi nazil olana qədər Peyğəmbər (s.e.s) namazı fatihısiz qilibmı?

  Sual: 33. Peyğəmbər (s.e.s)-a nazil olan ilk surə “Ələq” surəsi olub və “Fatihə” suresi nazil olana qədər Peyğəmbər (s.e.s) namazı fatihısiz qilibmı?

  Sual: 33. Peyğəmbər (s.e.s)-a nazil olan ilk surə “Ələq” surəsi olub və “Fatihə” suresi nazil olana qədər Peyğəmbər (s.e.s) namazı fatihısiz qilibmı?
  Rate this post

   

  Cavab: Besətin ikinci günü Cəbrail (e) Peyğembərə (s) dəstamaz alamaği və namaz qılmağı öyrədib. Peyğəmbərə (s) ilk nazil olan tam surə “Həmd” surəsidir. “Ələq” surəsindən isə bir neçe ayə nazil olub.

  NUR-AZ.COM