Cavab:
Salam olsun haqq yolda olanlara!

Vacib səcdə ayəsi olan surələr aşağıdakılardır:

Səcdə surəsi – 15-ci ayə səcdə ayəsidir
Fussilət surəsi – 37-ci ayə səcdə ayəsidir.
Nəcm surəsi – 62-ci ayə səcdə ayəsidir.
Ələq surəsi – 19-cu ayə səcdə ayəsidir.
Haqq yolda sizə müvəffəqiyyət diləyirik.

haqyolu.com


more post like this