Cavab: (Vəhid və Safidən başqa) Bütün müctəhidlərin rəyi: Əgər (hissə-hissə olsa da) xümsü ödədikdə dolanışıq əldə edə bilməzsə, xüms düşmür.

Safi və Vəhid: Xüms düşür. Lakin şəri hakimə ödəyib sonradan borc götürə bilər. (Safi və Vəhidin katibliyi)

Nuri, Təbrizi və Behcət: Sərmayənin yaşayışın təmini üçün zəruri olan hissəsinə xüms düşmür. Artıq qalan hissəyə isə xüms düşür.

Sual: 27. Sərmayənin (torpaq, dükan, maşın və s.) xümsünü vermişəm. Lakin bir neçə il sonra onun qiyməti artıb. Artmış qiymətə xüms düşürmü?

Cavab: Bütün müctəhidlərin rəyi: Bəli, xüms düşür.

Qeyd: Qeyd olmuş cavab onun satılmasının və pulunun alınması mümkün olan hallara aiddir.

Sual: 28. Mobil telefona xüms düşürmü?

Cavab: Bütün müctəhidlərin rəyi: Şəxsin şəninə uyğun və şəxsi ehtiyaclara istifadə edilərsə xüms düşmür. Qazanc əldə etmək üçün sərmayə olarsa xüms düşür.

Qeyd: Risalələrdə mobil sözü işlənməsə də bəyan olunmuş qayda ona da tətbiq olunur.

Xüms barədə bir neçə məşhur mərcəi-təqlidin nəzəri kitabı


more post like this