Cavab: Şəxs əmlakına vacib olmuş xümsü bir dəfəyə ödəyə bimədikdə və ya bu işdə çətinlik çəkdikdə onu cameuş-şərait müctəhid və yaxud onun nümayəndəsinə verir; sonra həmin məbləği ondan borc alır və tədricən ödəyir. Bu iş “ödəyib borc götürmək” adlanır.

Xüms barədə bir neçə məşhur mərcəi-təqlidin nəzəri kitabı


more post like this