Cavab: Ağıl həddindən artiq çox dəyərli olsa da lakin məhduddur. Quran isə müutləq qüdrət və elm sahibi olan Allahın kəlamidır. Quran, bizə ağlın heç vaxt vara bilmədiyi şeylər barəde məlumat verir. Ağıl isə bələdçi və nişanə olamdan heç vaxt bərzex aləmi, Qiyamet səhnəleri barədə fikir yürüdə bilməz.

Habelə, Quran insanların xoşbəxtliyini təmin edən əbədi bir proqram təqdim etmişdir. Bu proqramın enmə tarixinden 14 əsr ötməsinə baxmayaraq aliliyini, yeniliyini qorumuş və elm inkişaf etdikcə insanlar onu daha da yaxşi qavrayırlar. Lakin insan ağlınin məhsulu bu kefiyyətlərin heç birinə malik deyil.

NUR-AZ.COM


more post like this