Qeyd etdiyiniz dua hədislər vasitəsilə bizə gəlib çatsa da mötəbər sənədi yoxdur. Bu kimi mötəbər və səhih sənədi olmayan duaları savab əldə etmək və məsumlara (ə) aid olması ümidi ilə oxumağın eybi yoxdur. Bu dua “Bihar əl-ənvar”da (c. 20, səh. 72) Meybədi tərəfindən nəql olunmuşdur. Meybədi əhli-sünnə alimidir. Qeyd: Saytımızın bu bölməsi, dini suallara cavab üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sualların və müraciət edənlərin çoxluğuna görə sizin məlum duanı tərcümə etmək istəyinizi həyata keçirə bilməyəcəyik. Saytımızla yaxındanmaraqlandığınız üçün təşəkkür edirik.


more post like this