Sual: 76. “Bəhari-azadi” sikkələrinə xüms düşürmü?

Cavab: Bütün müctəhidlərin rəyi: Əgər iş qazancından əldə olunarsa və ilin xərclərindən artıq qalarsa xüms düşür.

Qeyd 1. “Bəhari-azadi” sikkəsi məunə xərclərindən (yaşayış xərclərindən) sayılmır. Ona görə də il tamamlandıqda ona xüms düşür.

Qeyd 2. Hədiyyəyə xüms düşdüyünü hesab edən müctəhidlərin rəyinə əsasən, əgər “Bəhare-azadi” sikkəsi bağışlanmış olsa və ilin xərcindən artıq qalarsa, xümsü verilməlidir.

Xüms barədə bir neçə məşhur mərcəi-təqlidin nəzəri kitabı


more post like this