Cavab: Hicrətin 36-cı ili şəvvalın 5-dən başlayaraq 18 aya kimi davam etdi. NUR-AZ.COM


more post like this