Sual: 101. Ərinin dolanışığı idarə edə bilməyən fəqir seyid qadına seyid payını vermək olarmı?

Cavab: İmam (r) və Xamenei: Şəri hakimin icazəsi olmadan icazə yoxdur.

Behcət, Fazil, Məkarim, Nuri və Vəhid: Vacib ehtiyata əsasən şəri hakimin icazəsi olmalıdır.

Təbrizi, Sistani və Safi: Bəli, icazə verilir.

Sual: 102. Yalnız ana tərəfdən seyid olan kəsə seyid payı düşürmü?

Cavab: Bütün müctəhidlərin rəyi: Xeyir, seyid payı yalnız ata tərəfindən seyid olan kəslərə düşür.

Xüms barədə bir neçə məşhur mərcəi-təqlidin nəzəri kitabı


more post like this