Cavab:

Salam olsun haqq yolda olanlara!

Tarixi mənbələrdə hər iksi həmidə – humeydə nəql olunub. Daha çox həmidə qeyd olunur. Həmidə adının mənasıda yaxşıdır.
İmam Musa Kazimin (ə) əziz anası Həmidə Məğrib (Afrika və Əndəlos tərəflərindən olan) mühacirlərindən idi. İmam Baqir (ə) oğlu İmam Sadiqin (ə) onunla evlənəcəyi ərəfədə o xanıma buyurdu: “Adın nədir?”
Ərz etdi: “Həmidə”.
İmam (ə) ona buyurdu: “Sən dünyada mədh olunmuş, axirətdə isə bəyənilmisən”.
Haqq yolda sizə müvəffəqiyyət diləyirik.

haqyolu.com


more post like this