Cavab: Salam olsun haqq yolda olanlara!
Cinlər iki növdü mömin və kafir. Mömin cinlər insanları xeyrə və yaxşı işlərə dəvət edir kafir cinlər isə şər və ziyan işlərlə məşquldur. Qeybi xəbərlərin mənbəyi həm mömin və həmdə kafir cinlər ola bilər amma övliyalar üçün qeybi xəbərlərin mənbəyi ilham yolu ilədir.
Haqq yolda sizə müvəffəqiyyət diləyirik.

haqyolu.com
more post like this