Cavab: 1- Keçmişdə döyüşə gedən ordunun bayraqdarı olarmış. Döyüşdə bayraqdar böyük əhəmiyyətə malik imiş. Bayrağın onun əlindən düşməsi, ordunun məğlubiyyəti sayılırmış. İmam Hüseynin (ə) bayraqdarı həzrət Əbəlfəzl Abbas olub. Əzadarlıq mərasimlərində əldə ələm (bayraq) tutmaq Kərbəla faciəsinin bayraqdarı Əbəlfəzlin (ə) xatirəsini əziz tutmaqdır. Ələmin uçması isə xurafatdır. 2- İranda şəcərəşünaslar var. Hansısa seyidin şəcərəsini öyrənmək üçün onun soy kökünü bilmək lazımdır. Əldə olan soy kökü əsasında şəcərəşünas bu seyid nəslinin hansı imama çatmasını müəyyənləşdirə bilir.
Sual:
(2
Rəvayətlərdə Zühurun hansı əlamətləri nəql olunur?
Cavab: Rəvayətlərdə nəql edilən zühurun əlamətləri: 1. Ümmətin azğın bayraq və şüarlardan xəbərdarlığı; 2. Xalqın haqqa dəvət olunacağı qiyamlar barədə müjdə; 3. Bu mövzuda qeybi xəbərlər və onların həyata keçməsi ilə insanlarda əminlik yaranması; 4. Kafirlər İslamı qəbul etməzdən öncə dəlil və möcüzə istəyirlər. Zühurla bağlı xəbərlər isə gerçəkləşdikdə onlar üçün qəti dəlil olur; 5. Zühur əlamətlərinin hər biri gerçəkləşdikdən sonra xalqın bu əqidəyə bağlılığı güclənir; 6. Zühur əlamətləri birbəbir gerçəkləşdikcə Allah-tәalanın kafirlərə qarşı ciddi əzmi də üzə çıxır; 7. Müsəlmanların zühura hazırlığı və bu qiyama zəmin yaratmaları üçün əlamətlərin müstəsna əhəmiyyəti var. Əlamətlər gerçəkləşdikcə müsəlmanların ruhi, siyasi və iqtisadi hazırlığı artır. 8. İnsanda qeybi xəbərlərə meyl olduğundan zühurla bağlı xəbərlər kahinlik kimi xurafatın qarşısını alır. 9. Zühur əlamətlərinin mühüm bir hissəsi İslamın siyasi gerçəkliklərindən sayılır. Məsullar öz strateji məsələlərinin araşdırılmasında bu əlamətlərə ciddi yanaşmış, proqramlarının tərtibində uyğun xəbərləri nəzərə almışlar. 10. Zühur əlamətləri mövzusu təkcə şiələrə və ya müsəlmanlara aid olan bir mövzu deyil. Bütün dinlərdə az və ya çox bu həqiqətə inam mövcuddur. Alman yazıçısı Helsil “Xəbər və siyasət” kitabında yazır: “Biz məsihilər inanırıq ki, bəşər tarixi bir o qədər də uzaq olmayan gələcəkdə bir mərəkə ilə başa çatacaq. Həmin vaxt Məsih geri qayıdıb bütün diri və ölülərə hakim olacaq.”
haqyolu.com

 

 

 


more post like this