Sən ki, adəmzadəsən bəs «əllaməl-əsma» hanı?

«Qabə-qovseynin» hara getmişdir, «ov ədnan» hanı?

Dar acağında çəkirsənsə «əməl-həğ» nərəsi,

Həqtələbsənsə, bu cür «inniyyətin», «innan» hanı?!

Saf sufisənsə, əynindən çıxar bu xairqəni,

Dəm vururdun çox özündən şeypurun, zurnan hanı?!

Ey qələndər, satma zahidlik üzündən tökmə su,

Söylə, zahidsən əgər tərk etdiyin dünyan hanı?

Bu ibadətlər ki, etdik kəsbdir ən yaxşısı,

İddəan ixlas, özünsən xudpəsən, mənan hanı?

Əl çək ey mürşid məni dəvətdən öz ətrafına,

«La ilahən»dinlədim, bəs ardıcıl, «illan» hanı?

Təbi künd şair, o murdar xaməni qır, at daha,

Xalqı az incit, utan, Allahdan pərvan hanı?

 

 

İmam Xomeyninin arifanə şerlərindən tərcümələr Kitabından…

 

 

 

 


more post like this