Cavab: Peyğəmbər dünyaya gəlməmişdən əvvəl bərk qıtlıq olmuşdu, lakin Amənə Rəsuli Əkrəmə hamilə olandan sonra ərəblər üçün rəhmət yağışı yağmış, camaat naz-nemət içərisində yaşamağa başlamışlar. Buna görə həmin ili “Fəth” ili adlandırdılar.

NUR-AZ.COM


more post like this