İradə və seçim azadıiğı elə bir şey deyil ki, kimsə onu qəbul edə ve ya etməyə. Bu, insana verilən təbii haqdır.


more post like this