Şəhvət təbii ehtiyacdır və ondan qaçmaq yox, düzgün istifadə etmək lazımdır. Şəhvəti kontrol etmək üçün ilk öncə izdivac etmək lazımdır. İzdivac etmək imkanı olmadıqda, şəhvəti qıcıqlandıran məclislərdən, film və fotolardan və s. uzaqlaşmaq lazımdır. Dinci məclislərə getmək, imanlı, dindar şəxslərlə dostlaşmaq lazımdır. Dini kitablar oxuyun, moizələr dinləyin. Yüksək kaloriyalı yeməklərdən pəhriz edin. İdmanla məşğul olun. İmkan varsa, oruc tutun. Allahdan komək diləyin.


more post like this