Cavab: “Səhifeyi-Səccadiyyə” islamın ən böyük əsərlərindən biri olub 57 duadan ibarətdir. Bu dualarda daha çox tövhid, ibadət, ictimai və əxlaqi məsələlərə diqqət yetirilib. Onun başqa adları: “Üxtul-Quran” (Quranın bacısı), Əhli-beytin İncili, Ali Məhəmmədin (s.ə.v.v) Zəburu. NUR-AZ.COM


more post like this