Yeganə Nayib
İslamtimes – Sözsüz ki, səadət və nicata çatmağın yeganə yolu ilahi övliyaların yolunu getməkdir. Şübhəsiz İmam Xomeyni də Allahın övliyalarından və İmam Mehdinin (ə.c.) həqiqi yeganə nümayəndəsidir”.
Islamtimes
Şəhid dünyagörüşü 22
Şəhid dünyagörüşü 22
“Məna aləmi və iman ruhunun dərki yalnız qüdrət və əzəmət sahibi Allahın istək və iradəsi ilə mümkündür. Əlbəttə, Allahın böyük bəxşişindən qabaq insanın səy və cəhdini nəzərdən qaçırmamalıyıq.

Biz bir vaxtlar mövcud deyildik və Onun iradəsi ilə varlıq qazandıq. Eləcə də Onun iradə və istəyi ilə bir gün (bu dünyadan) gedəcəyik. Bu halda maddi dünyanın dəyişkənliklərindənsə mənəvi dünyanı seçmək daha gözəl olardı. Hər şeyin Ona görə, Onun razılığı üçün olması ən böyük müvəffəqiyyətdir. Onu tanımaq, tanıyandan sonra isə Ona tərəf addım atmaq zəruridir.

Sözsüz ki, səadət və nicata çatmağın yeganə yolu ilahi övliyaların yolunu getməkdir. Şübhəsiz İmam Xomeyni də Allahın övliyalarından və İmam Mehdinin (ə.c.) həqiqi yeganə nümayəndəsidir”.

İran – Şəhid Yunis Bukayi

http://www.islamtimes.org


more post like this