Cavab: Əzəmətli şəhid Ayətullah Seyyid Əbul- Hüseyn Dəstğeyb Şirazi şiə aləminin alimlərindən və müctəhidlərindən biri olmaqla yanaşı arif bir insan olubdur ki, fiqh, ilahiyyat, əxlaq, irfan və… elmlərdə mütəxəssis olub onun kitabları və əsərləri ümumi şəkildə etibarlı və istifadəyə yararlı eyni zamanda təsirlidir. Əlbəttə bu məsələyə diqqət etmək lazımdır ki, məsum olmayan insanların yazdıqları kitab və əsərlər çox cəhətdən elmi tənqiddən siğortalanmayıblar. Şəhid Dəstğeybin kitabları da bu qaydadan müstəsna deyil. NUR-AZ.COM


more post like this