788. Sələmdən çəkindirmək

2503. Allahın Peyğəmbəri (s):«Allah-taala sələm alana, sələm verənə, onu yazana (qeyd edənə) və onun şahidlərinə Lənət etmişdir.» [1]

2504. Allahın Peyğəmbəri (s):«Me‘rac gecəsi elə bir xalqın üzərindən keçdim ki, onların ev böyüklüyündə və içində kənardan görünən ilanlar olan qarınları var idi.»Soruşdum:«Ey Cəbrayıl! Bunlar kimlərdir?» Dedi:«Bunlar sələm yeyənlərdir.» [2]

2505. İmam Baqir (ə):«Ən çirkin qazanc sələmdir»[3]

2506. İmam Sadiq (ə):«Sələm yeyən, yalnız şeytan onu dəli etdikdən sonra dünyadan köçər.» [4]

2507. İmam Sadiq (ə):«Bir dirhəm sələm, Allahın yanında yetmiş dəfə öz mərhəmətləri ilə Allahın hörmətli evi Kə‘bədə zina etməkdən daha ağır günahdır.» [5]

 

789. Sələmin haram edilməsinin hikməti

2508. İmam Sadiq (ə) (Hişam ibn Həkəmin sələmin haram edilməsinin səbəbi barədə sualına cavabından): «Əgər sələm halal olsaydı, insanlar ticarəti və yaşayışları üçün qazanc dalınca getməyi tərk edərdilər. Beləliklə, Allah-taala sələmi haram etdi ki, insanlar haram yeməkdən əl çəkib ticarətə, alış-verişə üz tutsunlar və mallarının artığını bir-birinə borc versinlər.» [6]

2509. İmam Sadiq (ə) (sələmin haram edilməsinin səbəbi haqda sualın cavabında): «Səbəbi budur ki, insanlar bir-birinə yaxşılığı əsirgəməsinlər.» [7]

 

790. Sələmə qurşanmağın amilləri

2510. İmam Əli (ə):«Ey insanlar! Əvvəl əhkam, sonra ticarət! Allaha and olsun, bu ümmətin arasında sələm qara daşın üzərində gəzən qarışqadan daha gözəgörünməzdir.» [8]

2511. İmam Əli (ə):«Dinin hökmlərini bilmədən ticarət və qazancla məşğul olan özünü sələmin uçurumuna atmışdır.» [9]

791. Sələmi halal bilən sələmxor Allahla müharibəyə çıxmışdır

Quran:

«Ey iman gətirənlər! Əgər möminsinizsə, sələmdən gələn gəliri tərk edin. Belə etməsəniz, Allaha və onun Peyğəmbərinə müharibə elan etmiş olarsınız. Əgər tövbə etsəniz, sərmayəniz (mayanız) sizindir. Beləliklə, nə siz zülm edərsiniz, nə də sizə zülm olunar.»[10]

Hədis:

2512. İmam Sadiq (ə) (bir kişinin sələm yeməklə məşğul olduğunu və bunun adını «liba»[11] qoyduğunu eşitdikdə buyurmuşdur): «Əgər Allah-taala məni ona hakim etsəydi, onun boynunu vurardım.»[12]

Mizanul-hikmətin xülasəsi 1-ci cild

 

 [1] Əmali-Səduq,səh. 346 , hədis1

[2] Kənzul-Ummal,hədis 31857

[3] əl-Kafi, c.5,səh. 147 , hədis12

[4] Təfsirul-Əyyaşi, c.1,səh.152 , hədis503

[5] Nurus-Sədəleyn, c.1,səh. 295 , hədis1177

[6] İləluş-Şərayə, səh.482,hədis 1

[7] Biharul-Ənvar, c.78,səh. 201, hədis 32

[8] Biharul-Ənvar, c.103,səh. 117 , hədis 16

[9] Nəhcül-Bəlağə, hikmət 447

[10] Bəqərə, ayə 178, 279

[11] «Liba»ya «Ağuz» – ananın öz yeni dünyaya gələn körpəsinə verdiyi ilk süddür.

[12] əl-Kafi, c.5,səh. 147, hədis11


more post like this