“Həqiqətən, Allah yanında ayların sayı göyləri və yeri yaratdığı gündən bəri Allahın Kitabında on ikidir. Onların dördü (rəcəb, zülqədə, zülhiccə və məhərrəm) haram aylardır. Bu, doğru dindir (İbrahim və İsmailin gətirdikləri dinin doğru hesabı və hökmüdür). Ona görə də həmin aylarda özünüzə zülm etməyin. Müşriklərin hamısı sizinlə vuruşduqları kimi, siz də onlarla vuruşun və bilin ki, Allah müttəqilərlədir!”
birlik
Rəcəb ayının əməlləri və mühüm hadisələr İmam Sadiq (ə) bu ayənin təfsirində buyurur:

“Bu on iki ay aşağıdakılardır:

1- Məhərrəm 2- Səfər 3- Rəbiul-əvvəl 4- Rəbius-sani 5- Cəmadiul-əvvəl 6- Cəmadius-sani 7- Rəcəb8- Şəban9- Ramazan10- Şəvval11- Zil-Qə`də12- Zil-Həccə”Bu aylara “Qəməri” ayları deyilir. Bu aylar təqribən arabir 29 və 30 gün olurlar. Qəməri aylarla hesablanan il 354 gün, 8 saat və 48 dəqiqədir. Biz bu yazıda Rəcəb ayının mühüm əməlləri və bu ayda baş vermiş tarixi hadisələr haqqında xülasə məlumat verəcəyik. Amma bu ayın hadisə və əməlləri barədə danışmazdan öncə hər ayın əvvəlində oxunan və əməl olunan bəzi savab dua və əməlləri sizlərə xatırladacağıq.

Ayı görən zaman oxunan dua:

Möminlərin ağası həzrət Əli (ə) buyurur: “(Qəməri) aylarının əvvəlinci gecəsinin ayını gördüyünüz zaman bu duanı oxuyun: “Əllahummə inni əsəlukə xəyrə hazəş-şəhri və nurəhu və nəzrəhu və bərkətəhu və təhurəhuvə rizqəhu. Və əsəlukə xəyrə ma fihi və xəyrə ma bə`dəhu və əuzu bikə min şərri ma fihi və şərri ma bə`dəhu. Əllahummə ədxilhu ələyna bil-əmni vəl-imani vəs-səlaməti vəl islami vəl-bərəkəti vət-təqva, vət-təvfiqi lima tuhibbu və tərza”.

Birinci gecənin namazı:

Hər ayın birinci gecəsinin namazı iki rəkətdir. Hər rəkətdə “Fatihə (Həmd)” surəsi və (fiziki və mənəvi yorğunluq olmazsa) “Həmd”dən sonra “Ənam” surəsini oxumaq savabdır.(Bəharul-ənvar, 97/133). Birinci günün namazı:

Bu namazda iki rəkətdir. Birinci rəkətdə Fatihə və İxlas (Həmd və surə), ikinci rəkətdə Fatihə və Qədr (Həmd və İnna ənzəlnah)surələri oxunmalıdır.

http://www.islamtimes.org


more post like this