Qüreyş rəhbərləri bu işdə müxtəlif yollardan istifadə edirdilər: 1) Peyğəmbərə hökumət və sərvət vədəsi vermək. 2) Onun dostlarını təhdid, təhqir edib əziyyətə məruz qoymaq. 3) Peyğəmbərə nahaq yerə töhmət vurmaq. 4) Qurani-kərim ilə mübarizə aparmaq. 5) Başqalarının Quran təlavətinə qulaq asmasını qadağan etmək. 6) Ayrı-ayrı şəxslərin islamı qəbul etməsinin qarşısını almaq.


more post like this