Cavab: Həqiqətdə, Quranın Allah-taala tərəfindən olması müxtəlif səthlərdə araşdırılıb və çox dərin mənalara malikdir. Belə ki, onlardan hər biri çox dəqiq, zərif ıə bir-birindən üstündür. Bu mənalar aşağıdakılardan ibarətdir:

a) Quranın mövzu və əsası Allah-taala tərəfindəndir;

b) Bunlardan əlavə, Quranın hər bir kəlməsi Allah-taala tərəfindəndir;

v) Ayələr şəklində gələn bütün ifadələr Allah-taala tərəfindəndir;

q) Surələr şəkilində olan ayələrin məcmuəsi Allah-taala tərəfindəndir.

d) Bü günkü əlimizdə olan Quranda surələrin tərtibi də Allah-taala tərəfindən vəhy şəklində nazil olmuşdur.[3590](son iki nəzəriyyə əslində Quranın cəm olunması mövzusudur)[3591]

Daha çox mütaliə üçün bax:

Məhdi Hadavi Tehrani, Məbani kalami ictihad, müəsseyi fərhəngi Xaneyi xirəd, Qum, birinci çap, tarix-1377 şəmsi ili.

[3590]  Mövzu: Quranın ilahi vəhy olması. 297-ci sual.

[3591]  Məhdi Hadavi Tehrani, Məbani kalami ictihad, müəsseyi fərhəngi Xaneyi xirəd, Qum, birinci çap, tarix-1377 şəmsi ili. Səh-45.


more post like this