Cavab: Quranın ən ali ayəsi “Ayətəl-Kürsi”dir.


more post like this