Cavab: Həzrəti Əli (əleyhissalam)-ın “Nəhcül-bəlağə”sidir. Bu əsər oxunulan zaman doğrudan da Əli (əleyhissalam)-ın ancaq müharibə və qılınc adamı olmadığını görürük. Danışıq, qələm ustası və hikmət, elm sahibi bəşərin “danışan” səsi və yol göstərən imamıdır. [4556] [4556] Həmin mənbədən səh. 68. NUR-AZ.COM


more post like this