Cavab: Parlamentdə çıxarılan qanunlar iki növdür: Qanunların bir qismi parlament quruculuğuna, digər bir qismi isə cəmiyyətin quruculuğuna aid olur.
Allahın da qanunlarının bir qismi özünə, digər bir qismi isə insanlara aid olur. Allahın özü üçün təyin etdiyi qanunlar, məsələn, hidayət, hesab, ruzi vermə, himayə, rəhmət qanunları ilahi sünnət adlanır.[4063]
İnsanlar üçün təyin olunmuş qanunlar isə əhkam adlanır.
[4063] “Əhzab”, 138; “Ləyl”, 12; “Qaşiyə”, 21;” Hud”, 6; “Ənam”, 54; “Ğafir”, 51.

NUR-AZ.COM


more post like this