Məşhur Fransa filosofu və yazıçısı Volter deyir: “Mən əminəm ki, Quran və İncili tərəfsiz bir şəxsin müzakirəsinə versək o birincini qəbul edər.”[1]

Fransalı alim doktor Krinye deyir: “Mən Quranın təbabətlə bağlı ayələrini araşdırdım. Körpə vaxtımdan onları əzbərlədim və dərk etdim. Anladım ki, bu ayələr bəşəriyyət üçün çox faydalıdır.[2]

İsveç yazıçısı Bodli deyir: “Quran xüsusi prinsipiallıq və sağlamlığa malik bir kitabdır.”[3]
[1] Neqareşi bər ulumi təbii dər Quran, səh.151.

[2] Həmin mənbə, səh.153.

[3] Həmin mənbə, səh.153.

 

islammektebi.org


more post like this