Məsələ 1628: Qoyunun 5 nisab həddi var:
1. 40 qoyunun zəkatı 1 qoyundur və ondan azın zəkatı yoxdur.
2. 121 qoyunun zəkatı 2 qoyundur.
3. 201 qoyunun zəkatı 3 qoyundur.
4. 301 qoyunun zəkatı 4 qoyundur.
5. 400 və daha çox qoyunun hər 100 baş (qoyunu) üçün bir baş qoyun verməlidir və 100 başdan az olan (qoyunların) zəkatı yoxdur. İki nisab həddi arasında da zəkat yoxdur, məsələn, əgər 40 (baş) qoyun ikinci nisab həddi olan (121) (baş) qoyuna çatmayıbsa yalnız 1 (baş) qoyun verər. Sonrakı nisab hədləri də bu qayda ilədir.
Məsələ 1629: Zəkatı qoyunların özündən vermək icbari deyil, əgər ayrı qoyundan da versə caizdir. Habelə, qoyun, inək və dəvənin yerinə onların pulunu da verə bilər. Əgər müstəhəqqə heyvanın özünün verilməsi faydalı olarsa, ehtiyata əsasən, bu halda onun özünü verməlidir.
həzrət Ayətullahül-üzma Məkarim Şirazinin Şəriət risaləsi


more post like this