Cavab: İmam Sadiq (ə) buyurub: İmam Əli ibn Hüseyn (ə) buyururdu ki, bu kəlmələri oxuyanda cin və insin heç bir zərərindən qorxmuram:
Bismillahi və Billahi və minəllahi və iləllahi və fi səbilillahi və əla milləti rəsulullahi səlləllahu ələyhi və alihi. Əllahümmə iləykə əsləmtu nəfsi və iləykə vəccəhtu vəçi və iləykə əlcətu zəhri və iləykə fəvvəztu əmri. Əllahümmə, ihfizni bi hifzil imani min bəyni yədəyyə və min xəlfi və ən yəmini və ən şimali və min fəvqi və min təhti və ma qibəli. Vədfə ənni bi həvlikə və quvvətikə. Fəinnəhu la həvlə vəla quvvətə illa bikə. Nur-az.com


more post like this