Sual: 77. Ehtiyat saxlanmış qızıla xüms düşürmü?

Cavab: Bütün müctəhidlərin rəyi: Əgər iş qazancından alınıbsa və ondan heç cürə istifadə olunmursa xüms ili tamamlandıqda, xümsü verilməlidir.

Qeyd: Əgər qızıl ona bəxşiş olunarsa və ya onu bağışlanmış pulla alarsa, hədiyyə hökmündədir. (Müraciət edin: Hədiyyənin xümsü hökmlərinə)

Sual: 78. Kişi üçün olan qızıl üzüyə xüms düşürmü?

Cavab: Bütün müctəhidlərin rəyi: Bəli, haram yolunda istifadə olunan pul məunə xərclərindən deyil və onun xümsü verilməlidir.

Qeyd: Ağ qızıl (əsil platin) kişi üçün haram deyil və xümsü yoxdur.

Xüms barədə bir neçə məşhur mərcəi-təqlidin nəzəri kitabı


more post like this