İmam Baqir (ə) buyurdu: Bir kəs “La uqsimu” (Qiyamət) surəsini oxumağı davam etdirib, ona əməl etsə, Allah onu qəbirdən Rəsulu (s.ə.v.v) ilə çox gözəl çöhrədə qaldırar. Ona müædə və muştuluq verər, üzünə təbəssüm edib axırda onu sirat körpüsündən və mizan tərəzidən keçirər.
Allahın Rəsulu (s.ə.v.v) buyurdu: Hər kəs Qiyamət surəsini oxusa, Qiyamətdə mən və Cəbrail (ə) onun üçün şəhadət verərik ki, həqiqətən o Qiyamət gününə iman gətirmişdir. Çöhrəsi başqasının sifətindən çox gözəl olan halda gələr.
Bu surəni oxumaq qəlbin qüvvətlənməsinə səbəb olar.
Həzrət Sadiq (ə) buyurdu: Qiyamət surəsini oxumaq qəlbi kövrəldər, insanı iffətli olmağa cəlb edib onu günahdan qoruyar. Hər kəs onu oxusa, padşahdan qorxmaz. Gecə və gündüz bəlalardan qorunar.
İmam Baqir (ə) buyurdu: Hər bir şeyin baharı vardır, Quranın baharı isə mübarək Ramazan ayıdır.
Yeni il təhvil olanda bəlalardan qorunmaq, və salamatlıq üçün bu yeddi salamı müşk zəfəranla çini kasaya yazıb, yağış suyu ilə içsin.
1-Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Səlamun əla Nuhin filaləmin. (Əssaffat-79)
2-Səlamun qəvlən min rəbbin rəhim (Yasin-58)
3-Səlamun əla Musa və Harun (Əssaffat –109)
4-Səlamun əla Musa və Harun (Əssaffat-120)
5-Səlamun əla ali Yasin. (Əssaffat-130)
6-Səlamun ələykum tibtum fədxuluha xalidin.(Zumər-73).
7-Səlamun hiyə hətta mətləil fəcr. (Qədr-5).


more post like this