İslamda qadının özünə aid olan mal və ticarət işlərində tam azadlığı vardır.


more post like this