III. TİKİNTİ MATERİALLARININ İSTEHSALI
(…əvvəli ötən sayımızda)

Divar və yapışdırıcı materialların istehs
alı
Əhəngi sobalardan (həlqəvi, kameralı, saxtalı və yerüstü) əl ilə boşaldan;
yandırılmış məmulatların: kərpiçin, kirəmitin və keramit blokların həlqəvi, yerüstü, şaxtalı, kameralı sobalardan əl ilə çıxarılmasında məşğul olan çıxardıcı;
drenaj boruların və kərpiçlərin əl ilə çeşidlənməsi ilə məşğul olan divar və yapışdırıcı materialların nəzarətçisi;
gildən olan xam kərpiçin yandırılması üzrə həlqəvi sobalara xidmətlə məşğul olan divar və yapışdırıcı materialların yapışdırıcısı;
xam kərpicin, kirəmitin, keramit blokların həlqəvi, yerüstü və kameralı sobalara əl ilə qoyulması ilə məşğul olan sobaya qoyucu;
yeni hazırlanmış və qurudulmuş kərpicin çıxarılması və düzülməsi ilə məşğul olan divar və yapışdırıcı materialların istehsalında çıxardıcı-düzücü.

(ardı var…)

Materialdan istifadə etdikdə WWW.KOVSER.AZ saytına istinad zəruridir!


more post like this