320.Qəddarlığın pislənilməsi qəddarların sifəti

1036.Allahın Peyğəmbəri (s):«La ilahə illəllah» deməkdən boyun qaçıran hər kəs haqqa qarşı çıxan qəddardır.»[1]

1037.Allahın Peyğəmbəri (s):«Qiyamətdə qəddarlar və təkəbbürlülər məhşərə qarışqa şəklində gələcəklər və Allah yanında xar, dəyərsiz olduqları üçün camaat onları tapdayıb əzəcək.»[2]

1038.İmam Əli (ə):«Zorba təbiətli adamın əməli pak və öyünməli deyil.»[3]

1039.İmam Əli (ə):«Mənimlə zorba adamlarla danışılan kimi danışmayın və məndən tez əsəbləşən hakimlərdən çəkinilən kimi çəkinməyin. Mənimlə süni rəftar etməyin.»[4]

1040.İmam Sadiq (ə):«Qiyamət günü Allaha ən uzaq insanlar qəddarlar olacaq.»[5]

 

321.Qəddarların aqibətlərinin pis olması

1041.İmam Əli (ə):«Kim qəddarlıq etsə sındırılar.»[6]

1042.İmam Əli (ə):«Kim qəddarlıq etsə Allah onu xar edib alçaldar.»[7]

1043.İmam Əli (ə):«Allahın bəndələrinə qarşı qəddarlıqdan çəkin. Çünki, Allah qəddarlıq yolunu tutan hər kəsi sındırar.»[8]

 

 

 

Mizanul-hikmətin xülasəsi 1-ci cild

 

 

 [1] ət-Tovhid, səh.22, hədis 9

[2] Tənbihul-Xəvatir, c.1, səh.199

[3] Ğurərul-Hikəm, hədis 10587

[4] Nəhcül-Bəlağə, xütbə 216

[5] Vəsailuş-Şiə, c.11, səh.304, hədis 7

[6] Ğurərul-Hikəm, hədis 7697

[7] Ğurərul-Hikəm, hədis 8471

[8] Ğurərul-Hikəm, hədis 2695


more post like this