islamic mənbələri

  1. home

  2. article

  3. Qəddarlıq

  Qəddarlıq

  Qəddarlıq
  Rate this post

   

  320.Qəddarlığın pislənilməsi qəddarların sifəti

  1036.Allahın Peyğəmbəri (s):«La ilahə illəllah» deməkdən boyun qaçıran hər kəs haqqa qarşı çıxan qəddardır.»[1]

  1037.Allahın Peyğəmbəri (s):«Qiyamətdə qəddarlar və təkəbbürlülər məhşərə qarışqa şəklində gələcəklər və Allah yanında xar, dəyərsiz olduqları üçün camaat onları tapdayıb əzəcək.»[2]

  1038.İmam Əli (ə):«Zorba təbiətli adamın əməli pak və öyünməli deyil.»[3]

  1039.İmam Əli (ə):«Mənimlə zorba adamlarla danışılan kimi danışmayın və məndən tez əsəbləşən hakimlərdən çəkinilən kimi çəkinməyin. Mənimlə süni rəftar etməyin.»[4]

  1040.İmam Sadiq (ə):«Qiyamət günü Allaha ən uzaq insanlar qəddarlar olacaq.»[5]

   

  321.Qəddarların aqibətlərinin pis olması

  1041.İmam Əli (ə):«Kim qəddarlıq etsə sındırılar.»[6]

  1042.İmam Əli (ə):«Kim qəddarlıq etsə Allah onu xar edib alçaldar.»[7]

  1043.İmam Əli (ə):«Allahın bəndələrinə qarşı qəddarlıqdan çəkin. Çünki, Allah qəddarlıq yolunu tutan hər kəsi sındırar.»[8]

   

   

   

  Mizanul-hikmətin xülasəsi 1-ci cild

   

   

     [1] ət-Tovhid, səh.22, hədis 9

  [2] Tənbihul-Xəvatir, c.1, səh.199

  [3] Ğurərul-Hikəm, hədis 10587

  [4] Nəhcül-Bəlağə, xütbə 216

  [5] Vəsailuş-Şiə, c.11, səh.304, hədis 7

  [6] Ğurərul-Hikəm, hədis 7697

  [7] Ğurərul-Hikəm, hədis 8471

  [8] Ğurərul-Hikəm, hədis 2695