islamic mənbələri

  1. home

  2. article

  3. Pislik

  Pislik

  Pislik
  Rate this post

   

   

  1004. Yaxşılıq və pisliyin meyarı

  Quran

  «Sizin üçün cihad təyin edildi, o da sizin xoşunuza gəlmir. Nə çoxdur sizin xeyrinizə olan, ancaq xoşunuza gəlməyən şey. Nə çoxdur sizin xoşunuza gələn, ancaq ziyanınıza olanlar. Allah bilir, sizsə bilmirsiniz.»[1]

  «İnsan xeyir dua etdiyi kimi, şər dua da edər. İnsan həmişə tələsəndir.»[2]

  Hədis:

  3235. İmam Əli (ə):«O yaxşılıq ki, onun arxasında atəş var, yaxşılıq deyil. O pislik ki, sonunda Cənnət var, pislik deyil. Cənnətlə müqayisədə hər bir nemət kiçik və dəyərsizdir. Cəhənnəmin müqabilində hər əziyyət və bəla, salamatlıqdır.»[3]

  3236. İmam Əli (ə) :«Sübhan olan Allah hidayət edən bir kitab göndərdi və onda yaxşı ilə pisi bəyan etdi. Belə isə, yaxşılıq yolunu seçin ki, hidayət olasınız. Pislik yolundan da uzaqlaşın ki, məqsədə çatasınız.»[4]

   

  1005. Pisdən də pis

  3237. Allahın Peyğəmbəri (s) :«İki işdən üstün heç bir xeyir yoxdur:  Allaha iman və Allah bəndələrinə xeyir vermək. İki işdən də böyük şərr yoxdur: Allaha şərik qoşmaq və Allahın bəndələrinə ziyan vurmaq.»[5]

  3238. İmam Əli (ə) :«Pisdən daha pis olan onun cəzası, yaxşıdan daha yaxşı isə onun mükafatıdır.»[6]

  3239. İmam Əli (ə):«Pislik edən, pislikdən daha pisdir.»[7]

   

  1006. Pisliklərin açarları

  3240. İmam Baqir (ə):«Allah-taala pisliyə qıfıllar qoymuş və bütün bu qıfılların açarını şərabda qərar vermişdir. Yalan isə şərabdan da pisdir.»[8]

  3241. İmam Sadiq (ə) :«Qəzəb, bütün pisliklərin açarıdır.»[9]

  1007. Şərr toplusu

  3242. Allahın Peyğəmbəri (s):«İblis öz şeytanlarına dedi:«Sizə əti, məstedici şeyləri və qadınları (nəzərinizdə saxlamağı) tövsiyyə edirəm. Çünki bu üç şeydən başqa pislikləri hazırlayan heç nə tapmıram.»[10]

   

  1008. Şər insanın təbiətindədir

  3243. Allahın Peyğəmbəri (s) :«Xeyir iş görmək üçün özünüzü zəhmətə salın və bu yolda nəfslərinizlə mübarizə aparın. Çünki insanın təbiətində şər qoyulmuşdur.»[11]

  3244. İmam Əli (ə):«Öz nəfsini fəzilətləri qəbul etməyə məcbur et. Çünki rəzalətlər sənin təbiətində qoyulmuşdur.»[12]

  Mizanul-hikmətin xülasəsi 1-ci cild

   

   

   

     [1] Bəqərə, ayə 216

  [2] İsra, ayə 11

  [3] Nəhcül-Bəlağə, xütbə 387

  [4] Nəhcül-Bəlağə, xütbə 167

  [5] Biharul-Ənvar, c.77,səh.137 , hədis 2

  [6] Nəhcül-Bəlağə, xütbə 114

  [7] Nəhcül-Bəlağə, hikmət 32

  [8] Biharul-Ənvar, c.72,səh. 236 , hədis 3

  [9] Biharul-Ənvar, c.73,səh. 263 , hədis 4

  [10] Biharul-Ənvar, c.62, səh. 293

  [11] Tənbihul-Xəvatir, c.2,səh.120

  [12] Ğurərul-Hikəm,hədis 2477